Պայմաններ և դրույթներ

Վճարման եղանակները`

 

Eco-shop.am-ում պատվերի համար վճարումն իրականացվում է մի քանի եղանակով:

Online վճարում: Մեր կայքում online վճարումներն իրականացվում են Master, Visa,

Arca, IDram,Telcell վճարային համակարգերի միջոցով: Եթե արդեն գրանցված եք այդ 

համակարգերում, ապա համապատասխան տարբերակն ընտրելուց և պատվերը 

հաստատելուց հետո կհայտնվեք տվյալ վճարային համակարգի կայքում, որտեղ անհրաժեշտ

է մուտքագրել այդ համակարգում Ձեր օգտանունն ու գաղտնաբառը և կատարել վճարումը: 

Կանխիկ: Սա նշանակում է, որ Դուք Ձեր պատվիրած ապրանքի և դրա առաքման դիմաց 

վճարում եք պատվերը ստանալիս` կանխիկ գումարով: Կայքի համապատասխան էջում այս

տարբերակն ընտրելուց հետո Դուք նաև նշում եք` արդյոք անհրաժեշտ է բերել մանր:

Առաքիչը տրամադրում է Ձեր ՀԴՄ կտրոնը: Եթե որևէ պատճառով Ձեզ չի տրամադրվել ՀԴՄ

կտրոն, անհրաժեշտ է այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել մեզ:

Քարտով ցանկացած վճարում կատարելիս դուք հաստատում եք, որ հանդիսանում եք քարտի

օրինական օգտագործող /քարտի սեփականատեր, այլ լիազորված օգտատեր/ և առկա են բոլոր

իրավասությունները գործարք կատարելու համար:  Կայքում գրանցված հաշվետերը և

քարտապանը համապարտ պատասխանատվություն են կրում ընկերության հանդեպ առկա

բոլոր դրամական պարտավորությունների համար: Ընկերության պահանջով՝ կախված

պատվերի տեսակից և գումարի մեծությունից,  կարող են պահանջվել այլ լրացուցիչ

երաշխիքներ առաքումն իրականացնելուց առաջ, եթե վճարում կատարող քարտապանը և/կամ

գրանցված օգտատերը չեն նույնացվում կամ դրանք տարբեր անձինք են:

 

 Կանխիկ վճարման պայմանները`

 

Կանխիկ վճարումն իրականացվում է պատվերը ստանալու պահին: Մեր առաքչին իրավունք

է վերապահվում հետ վերադարձնել առաքված ապրանքը, եթե պատվիրատուն առաջարկում

է դրա դիմաց վճարել հետագայում:

Դոլարով կամ այլ արտարժույթով կանխիկ վճարումները չեն ընդունվում, քանի որ դրանք 

հակասում են ՀՀ օրենսդրությանը: 

Կայքում ներկայացված ապրանքների գները վերջնական են և ներառում են բոլոր հարկերը: 

Գները կարող են միակողմանի փոփոխվել ընկերության կողմից: 

  

 Պատվիրված ապրանքի վերադարձ կամ փոխանակում`

 

Եթե Ձեր գնած ապրանքը չի կրել որակական և քանակային փոփոխություններ, կարող եք

վերադարձնել այն 14 օրվա ընթացքում` ներկայացնելով ՀԴՄ կտրոնը կամ

հաշիվ-ապրանքագիրը՝ բացառությամբ այն ապրանքերի, որոնք ՀՀ օրենսդրության համաձայն

ենթակա չեն վերադարձի կամ փոխանակման:

Այդուհանդերձ, եթե ապրանքը վերադարձնելու Ձեր ցանկությունը պայմանավորված է նրա

որակական հատկանիշներով, Դուք կարող եք մեր առաքիչի օգնությամբ փոխարինել տվյալ

ապրանքը մեկ ուրիշով: 

Նույնը վերաբերում է նաև այն դեպքերին, երբ Դուք սխալմամբ նույն ապրանքախմբին

պատկանող, բայց այլ ապրանքանիշի ապրանք եք պատվիրել և ցանկանում եք փոխարինել

այն Ձեր նախընտրածով: Այսպիսի դեպքերում Ձեզանից գանձվում է միայն ապրանքների

գների տարբերությունը` առկայության դեպքում:

  

 Էլեկտրոնային նամակներ և հաղորդակցություն`

 

Երբ Դուք այցելում եք Կայք կամ մեզ էլ. փոստով նամակ եք ուղարկում, Դուք հաղորդակցվում

եք մեզ հետ: Մենք Ձեզ հետ հաղորդակցվում ենք` էլեկտրոնային նամակներ ուղարկելով կամ

Կայքում ծանուցումներ ու տեղեկություններ տեղադրելով: Փոխադարձ գործարքները պատշաճ

ձևակերպելու նպատակով Դուք Ձեր համաձայնությունն եք տալիս` ստանալու մեր

էլեկտրոնային հաղորդակցությունը:

Eco-shop.am-ը իր հաճախորդներին ուղարկում է հետևյալ բնույթի էլեկտրոնային

նամակներ(emails) ի պատասխան Ձեր նամակների

Պատվերը հաստատող նամակ, որում ներառված է դրա վերաբերյալ ողջ տեղեկությունը,

ինչպես նաև պատվերի առաքման կամ չեղարկման վերաբերյալ նամակ:

Մեր նորույթների, տարատեսակ ակցիաների և այլնի վերաբերյալ նամակներ կստանաք միայն

այն դեպքում, եթե բաժանորդագրված եք մեր փոստառաքման ծառայությանը:

 

 Կայքի պատասխանատվությունը`

 

Eco-shop.am կայքում տրված պատվերը իրենից ներկայացնում է Ընկերությանը Ձեր կողմից

արված առաջարկ` գնելու և առաքման միջոցով ստանալու որևէ ապրանք: Այդ առաջարկը

համարվում է ընդունված, եթե Ձեր էլ. փոստին մեր կողմից ուղարկվում է պատվերը

հաստատող նամակ, որտեղ նշված են պատվերի բոլոր մանրամասները: